RAK WORECZKA ŻÓŁCIOWEGO

RAK WORECZKA ŻÓŁCIOWEGO. — CARCINOMA VES. FELLEAE.

Powstaje przeważnie na podłożu kamicy i przewlekłych stanów zapalnych. Zrazu małoobjawowy, przenosi się na wrota wątrobowe, da­jąc żółtaczkę mechaniczną i puchlinę brzuszną. Do tego przyłączają się zrosty z narządami sąsiedniemi. Klinicznie ujawnia się pod postacią ata­ków o typie kamicy, różni się jednak uporczywością i niezmiennością ob­jawów — szczególnie uporczywa jest żółtaczka. W niektórych posta­ciach wyczuwamy guz o nierównej powierzchni, w innych nie stwierdza-my nic zgoła. Śledziona przeważnie niemacallna, chyba na ifle przerzutów hib zastoiny w żyle bramnej.

W przewodach raki stwierdzamy najczęściej w przewodzie wspóbym. Rak brodawki Vatera daje objawy guza dwunast­nicy, rak w samym przewodzie wychodzi przeważnie z główki trzustki i będzie tam omówiony.

Leczenie — wyłącznie operacyjne — przepowiednia zabiegu zależy przeważnie od wczesnego rozpoznania.