GUZY TRZUSTKI

GUZY TRZUSTKI.

Najważniejszym z nich jest rak trzustki, należący do niezbyt rząd’ kich. Rozwój, jak we wszystkich rakach, mało uchwytny. Później wystę­pują objawy, zależne od umiejscowienia raka.’ W najczęstszym — raku główki, zamknięcie przewodu głównego prowadzi do zupełnego (braku zaczynów trzustkowych w świetle jelit z ornówionemi już wyżej skutkami tego stanu (Patrz: Zapalenie trzustka). Cukromoczu przeważnie nie stwier­dzamy. Ucisk na przewód wspólny powoduje żółtaczkę mechaniczną i .przeważnie dodatni objaw Courvoisie r”a: duży pęcherzyk żółciowy. – *śmk

Rozpoznanie sprowadza <się do ‘rozstrzygnięcia, czy mamy do czynienia ze stwardnieniem zapaJnem, czy też aowotwv..emv Krotki okres, wywiadów, brak danych na schorzenia, prowadzące do zapalenia trzust­ki, uporczywość żółtaczki — przemawia za rakiem.